Bag Gestus Kids

Rikke Kvindebjerg

Frivillig siden marts 2014
 og bor i Aalborg. Arbejder på en døgninstitution for udsatte børn og unge som er anbragt udenfor hjemmet.

Min fritid bruger jeg på styrketræning, dans, frivillig i aktiviteten på et plejecenter og diverse kreativitet og handywork.


kids@gestusnord.dk