Gestus Nord indbyder til generalforsamling 2018

6. marts 2018

Den årlige generalforsamling afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.00 i JCD A/S’ lokaler beliggende Systemvej 6, 9200 Aalborg med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet fremlægges til godkendelse Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af revisor
Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil nogle af vores frivillige bidrage med nogle gode historier om det frivillige arbejde med børn og unge i Gestus Nord-regi, ligesom Frank Rudolph fra Center for Samskabelse vil fortælle om vores nye indsatsområde, Gestus Mentor (lektiehjælp).

Efter generalforsamlingen serveres der sædvanen tro røde pølser. Vi håber, at flest muligt vil deltage.
Tilmelding bedes venligst foretaget til Laura Hosbond lh@ht-law.dk senest den 20. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen