Indkaldelse til generalforsamling 2020

26. februar 2020

Så er indkaldelsen til den årlige generalforsamling i Gestus Nord sendt ud til alle vores erhvervspartnere m.m. 

Den årlige generalforsamling afholdes torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.00 i JCD A/S’ lokaler, beliggende Systemvej 6, 9200 Aalborg

Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Regnskabet fremlægges til godkendelse
- Behandling af indkomne forslag
- Fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Valg af revisor
- Indlæg fra Søren Vibeholm Klinsmann – ”Du kan mere, end du tror”
- Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der traditionen tro røde pølser.

Vi håber, at flest muligt vil deltage.

Tilmelding foretages til Laura Hosbond lh@ht-law.dk senest den 20. marts 2020.