Søg Støtte

  • 1
  • 2
  • 3

Hvem kan ansøge om hjælp hos Gestus Nord

Foreningens målgruppe er trængte nordjyske børnefamilier, hvilket gælder både par og enlige forældre med hjemmeboende børn i alderen til og med 17 år.

Vi gør opmærksom på, at foreningen forventer at få flere ansøgninger, end der er midler til at honorere. Derfor har du desværre ingen garanti for, at din ansøgning imødekommes - også selvom at du opfylder alle kriterier.

Alle ansøgninger behandles løbende, dog er visse støtteområder sæsonbestemt, og har specielle ansøgningsfrister – for eksempel julehjælp.

Vi får mange ansøgninger, og har desværre ikke mulighed for, at give svar ved afslag.
Det betyder, at de der får hjælp/støtte får direkte besked enten via mail eller pr. telefon. Får du ikke besked, skal du betragte det som et afslag.

Udfyldelse af ansøgningsskemaet

Når du sender en ansøgning så husk, at vedhæfte dokumentation for husstandens samlede indtægter fra den seneste måned. Vi kan ikke behandle din ansøgning, hvis dokumentation ikke er vedhæftet.

Husk også, at udfylde samtlige rubrikker i skemaet, da vi ikke kan behandle din ansøgning, hvis oplysninger mangler.

Er du i tvivl om, hvad du skal skrive i de enkelte rubrikker - se vejledningen ved at trykke på ”?” som du finder ud for, hver rubrik i ansøgningsskemaet.

Kære ansøger!

Vi har brug for et indblik i din, din eventuelle partners og dine/jeres børns situation. Derfor skal du som ansøger, sende os nogle oplysninger om dig selv, din familie og jeres økonomiske og generelle situation.

Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt. Vi har brug for dine personlige oplysninger, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis din ansøgning imødekommes. Når vi har vurderet og behandlet din ansøgning, destruerer vi din ansøgning.

Vi beder dig være opmærksom på, at såfremt at din ansøgning imødekommes skal tildelt hjælp/støtte fra Gestus afhentes i Aalborg.

Personlige oplysninger


Hvad søges hjælp til & begrundelse for ansøgningen


Ægteskabelig status (sæt kryds)


Enlig

Ægtefælle eller samlever

Oplysninger om evt. ægtefælle/samlever


Oplysning om hjemmeboende børn til og med 17 år


Månedlige indtægter i husstanden efter skat


Vedhæft fil


Upload lønsedler eller lignende. Alle de filer du ønsker, at uploade, skal uploades samtidig – ikke enkeltvis.

Andre månedlige indtægter


Er der ansøgt om tilsvarende hjælp hos andre foreninger/organisationer


Ja

Nej

Hvis ja - hvilken?

Jeg accepterer at medierne kan tage kontakt til mig


Ja

Nej

Månedlige udgifter i husstanden


Betingelser


Jeg bekræfter hermed, at mine svar er fyldestgørende og jeg erklærer på tro og love, at mine svar er i overensstemmelse med sandheden.

Jeg bekræfter, at jeg forpligter mig til hurtigst muligt, at meddele Gestus Nord, hvis jeg modtager tilsvarende hjælp fra en anden velgørende forening og imod forventning ikke skulle have behov for hjælpen søgt ved Gestus Nord.

Hvis denne ansøgning skulle imødekommes, accepterer jeg, at falske eller misvisende oplysninger i min ansøgning kan resultere i annullering af modtagelse af hjælp, der allerede er bevilliget.