Støt Gestus

Bliv PARTNER i Gestus Nord
Gestus Nord er en forening, der er bredt funderet i det nordjyske erhvervsliv og økonomien er baseret på partnerskaber.
Som navnet antyder, er det netop vores hensigt at yde en ”gestus” til trængte børnefamilier, som ikke har de samme muligheder som alle andre. Hjælpen vi yder, kan være alt fra konfirmand- eller julehjælp til arrangeret udflugter i Gestus Kids eller akut hjælp til enkelte.

Det er ikke kun erhvervslivet, som kan blive partnere. Vi søger også private personer som partnere.

Erhvervspartner:
Som erhvervspartner tilbyder vi minimum et årligt netværksmøde, hvor man får mulighed for at møde andre fra det nordjyske erhvervsliv. En oplagt mulighed for at networke og skabe relationer på kryds og tværs.

Vi sender 3-4 nyhedsbreve ud om året for at anskueliggøre vores store arbejde for de trængte børnefamilier i Nordjylland.

Vi afholder hvert år en stor gallafest i efteråret, hvor erhvervspartnere får tilsendt invitationer før andre virksomheder.

Man får sit logo på vores hjemmeside under fanen ”Partnere”.

Man indbydes til den årlige generalforsamling sammen med andre ligestillede erhvervsfolk.

Har man mulighed for det, er man også velkommen til at afholde arrangementer for Gestus Nord fx teaterturer eller fodbold-/håndbold-kampe. På den måde har man indflydelse på, hvilken tiltag Gestus Nord kan tilbyde de trængte børnefamilier i Nordjylland.

At blive erhvervspartner koster årlig 2000 kr. ekskl. moms.

Er man interesseret i at blive erhvervspartner, sender man blot en mail til info@gestusnord.dk, så vender vi tilbage hurtigst muligt med alle de praktiske oplysninger.

Privatpartner:
Som privatpartner bidrager man til Gestus Nords arrangementer for de trængte børnefamilier i Nordjylland.

Vi sender 3-4 nyhedsbreve ud om året for at anskueliggøre vores store arbejde for de trængte børnefamilier i Nordjylland.

At blive privatpartner koster 100 kr. i kontingent årlig.

Er man interesseret i at blive privatpartner sender man blot en mail til info@gestusnord.dk, så vender vi tilbage hurtigst muligt med alle de praktiske oplysninger.

Har man spørgsmål til ovenstående er man velkommen til at stille uddybende spørgsmål på info@gestusnord.dk.